Analýza složení těla na přístroji InBody230

Co je to přístroj InBody230?

Jedná se o jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla tzv. analyzátor. Samotná analýza je velmi rychlá a jednoduchá, jelikož trvá okolo 30-ti sekund. Je třeba, aby analyzovaná osoba byla na boso (bez bot i bez ponožek). Není nutné, aby byla bez oblečení, jelikož na InBody230 se dá nastavit váha, která se dá odečíst. Jediný, kdo nesmí analýzu na InBody podstoupit jsou osoby s kardiostimulátorem. Naopak přístroj změří a poskytne výsledky všem od 3 – 99 let.

Co všechno mohu zjistit analýzou složení těla na InBody230?

Složení těla: základní analýza InBody230

 • vaší hmotnost v kg + doporučené rozmezí Vaší hmotnost

 • svalová tkáň v kg +doporučené rozmezí (čím více svalů tím lépe)

 • tuková tkáň v kg + doporučené rozmezí (nemusí být pravidlem, že normální postava nemá navíc tuku)

 • voda v těle v kg + doporučené rozmezí (pokud je nad tak nám to může ukazovat na případné zavodnění)

 • BMI + doporučené rozmezí (normální je 18,5 – 25kg/m2, nad 30kg/m2 je už obezita)

 • PBF + doporučené (procentuální podíl tělesného tuku – ženy 20-30%, u žen nad 50 let je tolerovatelné množství až do 33 – 35 %, u mužů představuje 10 – 20 %)

 • BMR + doporučený rozmezí (bazální metabolismus – aktuální hodnota v kaloriích, pokud je menší než doporučené rozmezí – může se jednat o zpomalený metabolismus)

 • Vyváženost postavy - poukazuje na případné svalové dysbalance neboli nerovnováhu těla (způsobenou sportem, zaměstnání – může to být důvod bolesti zad)

 • Cvičební plán pro redukci váhy

   

   

  Složení těla: podrobnější analýza InBody230

  • množství intracelulární (= vnitrobuněčné) a extracelulární (= mimobuněčné) vody

  • obsah minerálních látek vázaných v kostech (= osifikující) a minerální látky nevázaných v kostech (obsah minerálních látek vázaných v kostech je velmi

  • diagnóza skryté obezity

  • RETENCE VODY -Celková tělesná voda (TBW) se skládá z vody vnitrobunecné (ICW – intracelulární) a mimobuněčné (ECW – extracelulární). Pokud je index retence vody ( ECW/TBW ) v některé části těla vyšší než jeho průměrná hodnota, vznikne v této části těla zvýšená retence (zadržování) vody neboli edém (otok).


  • Příčinou vzniku otoku (edému) jsou většinou vážnější zdravotní problémy, které souvisejí s onemocněním ledvin či jater. Mohou také odrážet výživový stav, kdy např. lidé s podvýživou mají nízkou hodnotu albuminu (krevní bílkoviny), a ten se objektivně projevív v tvorbě otoků na končetinách. Další příčinou mohou být různá zánětlivá onemocnění, která také souvisejí s poklesem albuminu v krvi a opět tvořením otoků.

  • Útrobní tělesné tuky neboli viscerální tuky jsou tuky, které se ukládají do prostoru mezi orgány, neboli do míst, kde se přirozeně nevyskytují. Jakmile se k nim člověk „propracuje“ je ve velkém riziku vzniku metabolických onemocnění.

  • BCM - Buněčná hmota slouží jako jeden ze standardu pro vyhodnocení stavu výživy vyšetřované osoby

  • BMC - Obsah minerálních látek podílejících se na stavbĚ kostí. Mineralizace kostí je dána množstvím minerálních látek uložených v kosti. Hodnota je cenná pro prevenci a diagnostiku osteoporózy.

  • Růstový diagram